czwartek, 25 lipca 2024r.

Co zrobić, gdy niemiecki pracodawca nie wypłaci Ci pełnego wynagrodzenia za pracę? Czy masz szansę odzyskać swoje wynagrodzenie?

photo 1457298483369 0a95d2b17fcdcropentropycstinysrgbfitmaxfmjpgixidMnwxNDA1NTd8MHwxfHNlYXJjaHw0OXx8bGF3fGVufDF8MHx8fDE2NjQ2MjM2MTAixlibrb 1.2.1q80w1080

Wyjazd za granicę w celach zarobkowych często jest spowodowany chęcią osiągnięcia większych zarobków. Dzięki wysokiemu wynagrodzeniu jakość, ale również komfort życia się zwiększa. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy trafiamy na nieuczciwych pracodawców, w konsekwencji czego współpraca nie układa się po naszej myśli. Co należy zrobić, w momencie, gdy pracodawca nie wypłaci Ci pełnego wynagrodzenia za pracę i czy masz szansę odzyskać swoje pieniądze?

Brak wynagrodzenia za pracę w Niemczech – co musisz wiedzieć?

Pracownik zawsze ma prawo do wynagrodzenia za przepracowany okres. Co należy zrobić, jeśli jednak pojawią się problemy dotyczące wypłaty wynagrodzenia za pracę? Nie ważne, czy pracodawca nie wypłacił Ci części, czy pełnego wynagrodzenia za pracę, masz prawo do walki o swoje pieniądze.

Nieuczciwi pracodawcy próbują oszukiwać swoich pracowników, zwłaszcza tych, którzy przyjechali do pracy z innego kraju. Pracodawcy wykorzystują fakt nieznajomości języka i braku orientacji w przepisach prawnych. Niestety, często takie działania pracodawców pozostają bez konsekwencji.

Nie możesz pozwalać na takie traktowanie i jeśli tylko pojawi się problem z wypłatą wynagrodzenia, musisz jak najszybciej zacząć działać. W tym celu pomocny będzie prawnik niemiecki, który podpowie jakie kroki podjąć, ale też, jeśli zajdzie taka potrzeba, zajmie się Twoją sprawą.

Jakie masz prawa, gdy nie otrzymasz wynagrodzenia za pracę?

Po pierwsze, skontaktuj się z pracodawcą i zapytaj o przyczynę opóźnienia lub braku wypłaty wynagrodzenia. Może to być wynikiem pomyłki lub problemów finansowych w firmie. Upewnij się, że rozmowa jest udokumentowana, na przykład poprzez wysłanie e-maila potwierdzającego rozmowę.

Nie należy wierzyć ustnym zapewnieniom pracodawcy, że zaległości zostaną uregulowane w późniejszym czasie. Warto ustalić pisemnie termin płatności. Jeśli pracodawca nie reaguje lub odmawia wypłaty wynagrodzenia,możesz wysłać pisemne wezwanie do pracodawcy, złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, ale też masz możliwość dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.

Jeżeli dokładnie nie wiesz, jaka reakcja będzie najbardziej stosowna, wyczerpujących informacji udzieli Ci prawnik w niemczech. Pamiętaj, że istnieją przepisy prawne, które chronią pracowników w przypadku niezapłaconego wynagrodzenia. Ważne jest, abyś niezwłocznie podjął działania w przypadku nieotrzymania wynagrodzenia za pracę. 

Otrzymanie wypowiedzenia umowy o pracę, a brak wynagrodzenia

Nawet, gdy otrzymałeś wypowiedzenie umowy o pracę, masz prawo do wynagrodzenia. Nie ma tu znaczenia także powód zwolnienia. Pracownik zawsze powinien otrzymać wynagrodzenie.

Prawo do wynagrodzenia masz również, gdy nie miałeś podpisanej umowy o pracę ze swoim pracodawcą (umowa ustna). Chociaż brak umowy niekiedy może być wykorzystany poprzez nieuczciwego pracodawcę, który chce uniknąć wypłaty wynagrodzenia, to jednak nie jest to właściwe zachowanie i powinno spotkać się z konsekwencjami prawnymi. Warto w takim przypadku zabezpieczyć się posiadając inne dokumenty potwierdzające wykonaną pracę, np. wyciąg godzin pracy z systemu pracodawcy, a także pisemne ustalenia warunków pracy.