czwartek, 25 lipca 2024r.

Jakie podatki płaci pracownik w Niemczech? Ważne informacje dla osób pracujących w Niemczech

photo 1521587760476 6c12a4b040dacropentropycstinysrgbfitmaxfmjpgixidMnwxNDA1NTd8MHwxfHNlYXJjaHw2NHx8bGF3fGVufDF8MHx8fDE2NjQ2MjM2MTEixlibrb 1.2.1q80w1080

Podatki to temat wywołujący często wiele kontrowersji. System podatkowy istnieje w każdym państwie, a wysokość podatków jest uzależniona od konkretnych przepisów. Niemcy to państwo, gdzie system podatkowy jest bardzo rozbudowany, a więc wysokość podatków w niektórych sytuacjach uzależniony jest od konkretnej sytuacji pracownika.

Praca w Niemczech, a podatki

Każdy pracownik zatrudniony w Niemczech otrzymuje wynagrodzenie netto, czyli kwotę, od której potrącone zostały składki oraz podatki. Wynagrodzenie to zostaje przelane na konto bankowe pracownika. Do podatków, które pomniejszają wynagrodzenie i są potrącane od kwoty brutto zaliczamy: podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie na wypadek zwolnienia, ubezpieczenie opiekuńcze.

Warto wspomnieć tu też o podatku kościelnym, który dotyczy osób należących do któregoś z kościołów oraz podatek solidarnościowy płacony przez osoby uzyskujące wysokie dochody. Pomimo wielu podatków, jakie musi płacić każdy legalnie zatrudniony pracownik nie da się tego uniknąć.

Praca na czarno – dlaczego nie warto w ten sposób unikać podatków?

Zatrudnianie pracowników na czarno to sytuacje, które wciąż są spotykane. Jest to ogromna korzyść nie dla pracownika, a pracodawcy, który także w ten sposób unika płacenia podatków. Takie zachowanie jest zagrożone poważnymi sankcjami dotyczącymi obu stron. W niektórych kwestiach pomocny może się okazać niemiecki adwokat, który udzieli konkretnych informacji.

Oznacza to, że korzyści, takie jak większy dochód z uwagi na niepłacenie podatków jest naprawdę niewielki w porównaniu z karami, które mogą zostać nałożone. Pracownik świadczący pracę w sposób nielegalny naraża się na wiele problemów, a nawet ryzyko oszustwa ze strony pracodawcy.

Niewypłacanie wynagrodzenia, czy pomniejszenie tej kwoty to tylko niektóre z problemów dotykających osób pracujących na czarno. Dla każdego, kto znajdzie się w takiej sytuacji skierowana jest pomoc prawna dla Polaków w Niemczech.

Kto odpowiada za odprowadzanie podatków w Niemczech?

Podpisując umowę z niemieckim pracodawcą często zastanawiamy się, jak wygląda płacenie podatków. Proces ten jest taki sam, jak w Polsce, przez co określone wysokości zobowiązań potrącane są od kwoty brutto.

Czynność ta jest wykonywana w dziale księgowości, a więc nie trzeba samodzielnie się zajmować odprowadzaniem podatków. Kwota pomniejszona o podatki trafia, jako wynagrodzenie netto do pracownika.

Należy dodać, że im więcej zarabia pracownik, tym większa kwota jest zabierana na podatki. Ponadto w Niemczech wyróżnia się kilka klas podatkowych. To, w której klasie znajdzie się pracownik, zależy od jego sytuacji finansowej.