czwartek, 25 lipca 2024r.

Jakie wymagania musi spełnić nauczyciel chcący pracować w szkole? Jaką rolę odgrywa tutaj przygotowanie pedagogiczne?

photo 1515125520141 3e3b67bc0a88cropentropycstinysrgbfitmaxfmjpgixidMnwxNDA1NTd8MHwxfHNlYXJjaHw1MHx8dW5pdmVyc2l0eXxlbnwxfDB8fHwxNjc0Njg4OTk2ixlibrb 4.0.3q80w1080

Praca jako nauczyciel to bardzo odpowiedzialne zadanie, gdyż taka osoba ma ogromny wpływ na kształtowanie się młodego człowieka. Z tego też powodu określono konkretne wymagania, jakie musi spełnić osoba planująca rozpocząć pracę w szkole. Poza wiedzą z zakresu nauczanych przedmiotów niezwykle istotne jest również przygotowanie pedagogiczne. Czym jest przygotowanie pedagogiczne i czy w każdym przypadku jest ono wymagane?

Przygotowanie pedagogiczne – warunek umożliwiający pracę w szkole

Osoby chcące pracować szkole muszą wiedzieć, że poza posiadanymi kwalifikacjami niezwykle ważne jest również przygotowanie pedagogiczne. Oczywiście wszystko to jest uregulowanie przepisami prawnymi, a więc osoby te muszą się do tego bezwzględnie stosować. Przygotowanie pedagogiczne muszą posiadać zarówno nauczyciele pracujący w przedszkolach, szkołach podstawowych, jak i szkołach średnich.

Istotą posiadania takiego przygotowania jest nabycie wiedzy z dziedzin, takich jak psychologia, pedagogika, czy dydaktyka. Dzięki temu nauczyciel zyskuje odpowiednie umiejętności, które pomagają w nauczaniu, ale też podejściu do dzieci i młodzieży, wychwyceniu nieprawidłowości w zachowaniu oraz pomoc w rozwiązywaniu równych problemów.

Ile czasu zajmuje uzyskanie przygotowania pedagogicznego?

Wiele szkół wyższych oferuje możliwość ukończenia przygotowania pedagogicznego. Nie jest to długi okres nauki, gdyż obejmuje on 270 godzin zajęć oraz 150 godzin praktyk. Na zajęciach z tego przedmiotu można uczestniczyć osobiście w trybie stacjonarnym, ale dostępne jest także przygotowanie pedagogiczne online.

W tym drugim przypadku zdobycie kwalifikacji jest prostsze z uwagi na specyfikę prowadzonych zajęć. Oczywiście tutaj również trzeba się uczyć, ponieważ regularne przyswajanie wiedzy to jedyna skuteczna metoda na uzyskanie potwierdzenia ukończenia przygotowania pedagogicznego.

Czy przygotowanie pedagogiczne to jedyny wymóg dla kandydatów chcących pracować w szkole?

Ukończenie odpowiednich studiów oraz przygotowanie pedagogiczne to najważniejsze wymagania, które pozwalają pracować w placówkach oświatowych. Reszta wymagań to kwestie formalne, a więc nie powinny one przeszkodzić w aplikacji na dane stanowisko.

Warto wspomnieć, że istnieje możliwość zatrudnienia nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego w wyjątkowych sytuacjach, ale w momencie zatrudnienia zobowiązuje się on do zdobycia odpowiednich kwalifikacji w ciągu roku. Jeżeli jednak tak się nie stanie umowa zostanie rozwiązana, chyba że przygotowanie pedagogiczne nie zostało ukończone z przyczyn niezależnych od nauczyciela.