piątek, 25 listopada 2022r.

Koniec pracy w Niemczech – co z ubezpieczeniem?

Koniec pracy w Niemczech – co z ubezpieczeniem?

Pracując w Niemczech należy pamiętać, że ubezpieczenie w zakresie zdrowia jest całkowicie obowiązkowe. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie końca pracy w Niemczech i problematyki ubezpieczenia.

Jak zwolnić się z pracy w Niemczech?

Osoba pracująca w Niemczech ma możliwość obrony przed po pierwsze wadliwym, po drugie nieuzasadnionym wypowiedzeniem. Ma to także znaczenie, gdy odbędzie się to w formie ustnej (jest to całkowicie nieuzasadnione).

Rodzi się zatem pytanie dotyczące bezpieczeństwa osoby zatrudnionej w tym kraju, a mianowicie jak zwolnić się z pracy w Niemczech. W przypadku wystąpienia na drogę sądową niezbędne okazuje się być posiadanie świadków mogących potwierdzić Twoją gotowość do pracy.

Natomiast, gdy nastąpi zwolnienie w formie pisemniej pamiętaj, że podlega ono przyjętym wymogom formalnym. Skutkuje to tym, że należy sprawdzić jego zgodność, a co najważniejsze zachować dokument wraz ze stemplem pocztowym.

Okres choroby, a wypowiedzenie

W czasie choroby jesteśmy również prawnie chronieni. Oznacza to jednak, że pracodawca może rozwiązać z nami stosunek pracy. W wyniku takiej sytuacji mamy możliwość zgłoszenia się do kasy chorych i wnioskowania o przyznanie zasiłku chorobowego. Jest to jedna z odpowiedzi na zapytanie jak zwolnić się z pracy w Niemczech.

Warunkiem koniecznym jest to, że kasa chorych zawsze musi otrzymać od nas zwolnienie. Musi być poinformowana o fakcie opuszczania Niemiec. W przeciwnym razie możemy być poszkodowani. Oznacza to, że zostaniemy pozbawieni prawa do zasiłku chorobowego, a co za tym idzie ubezpieczenia w przypadku choroby.

Kwestie prawne

Musisz sprawdzić czy miałeś płacone składki przeznaczone na ubezpieczenie społeczne przez 12 miesięcy w przeciągu dwóch lat. Wtedy masz możliwość pobierania zasiłku dla bezrobotnych. W innym wypadku możesz złożyć wniosek w JobCenter.

Kolejną kwestią okazuje się być problem wypłaty ostatniego wynagrodzenia. Istnieje wiele przypadków, że pracodawcy po rozwiązaniu stosunku pracy uchylają się od tego obowiązku w sposób całkowity bądź wypłacają jedynie połowę. Opierając się na regulacjach prawnych masz możliwość zgłoszenia tego faktu do związków zawodowych.

Nadszedł czas na koniec pracy w Niemczech! Krótka mapa podsumowania…

W przypadku rozwiązania umowy o pracę podlegasz ubezpieczeniu przez 30 dni. Odbywa się to także w następujących sytuacjach, gdy: otrzymasz inną pracę, będziesz przebywać na zasiłku dla bezrobotnych bądź będziesz ubezpieczony przez swojego partnera. Niezbędna okazuje się znajomość aktualnych regulacji prawnych, które dość często ulegają zmianom.