czwartek, 25 lipca 2024r.

Spółka cywilna – gdzie rejestrować? Czym spółka cywilna różni się od pozostałych spółek?

unnamed file 6

Spółka to działalność, która jest często wybierana przez przyszłych przedsiębiorców. Wiele rodzajów spółek oraz możliwości, jakie one oferują to coś, co zachęca niejedną osobę do wybrania takiej właśnie formy działalności. Jedną z działalności gospodarczych, która ma wiele zalet, jest spółka cywilna. Jak należy ją zarejestrować i jakie warunki trzeba spełnić, aby móc założyć taką spółkę?

Rejestracja spółki cywilnej – co warto wiedzieć?

Zakładanie spółki cywilnej nieco się różni od pozostałych spółek. Jednym z elementów, który sprawia, że założenie wygląda inaczej, jest brak rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oznacza to, że czynności związane z powstaniem nowej spółki są jeszcze mniej skomplikowane.

W tym przypadku wspólnicy muszą zostać wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Warto dodać, że wpis jest możliwy wyłącznie w sytuacji, gdy będziemy chcieli założyć spółkę cywilną. Wniosek musi zawierać datę rozpoczęcia naszej działalności, a także inne niezbędne do rejestracji informacje.

Rejestracja spółki Kraków będzie możliwa wtedy, gdy podamy wszelkie dane dotyczące działalności. Wszystkie dokumenty muszą być starannie wypełnione, aby nie doszło do żadnych nieporozumień, co może mieć wpływ na dalsze kroki związane z zakładaniem firmy.

Wspólnicy spółki cywilnej

Wiele osób przed założeniem spółki zastanawia się, czy przyszli wspólnicy muszą spełniać jakieś specjalne wymagania? Spółka cywilna może być założona przez dwie osoby fizyczne lub prawne. Co więcej, taką formę działalności mogą założyć także ułomne osoby prawne.

Jak widać założenie takiej formy działalności, jest dostępne dla każdego, a więc nie istnieją żadne przeszkody, aby wybrać ten rodzaj spółki. Jednak pomimo tego warto zasięgnąć porady, co do możliwości założenia spółki cywilnej. Przepisy, które dotyczą zakładania oraz prowadzenia wyżej wymienionej spółki to Kodeks Cywilny.

Czy wspólnikiem może zostać osoba prowadząca już działalność?

Zostanie wspólnikiem przez kogoś, kto już prowadzi własną firmę, jest możliwe, ale trzeba pamiętać o kilku istotnych kwestiach. W momencie, gdy jeden ze wspólników prowadzi własną działalność i jest wpisany do CEiDG, musi ponownie zostać wpisany do rejestru, jako wspólnik spółki cywilnej.

Członkostwo w spółce jest możliwe po zawarciu umowy, co oznacza, że wszystkie czynności związane z członkostwem muszą zostać dopełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poza tym wspólnikiem może być także spadkobierca poprzedniego wspólnika.